Skip to content

GreenDental on Eesti Haigekassa lepingupartner

GreenDental on Eesti Haigekassa lepingupartner

Teenused pakume järgmisi võimalusi

Laste hammaste ravi

Laste hammaste ravi

Suuhügieeni konsultatsioon

Suuhügieeni konsultatsioon

Ravi ja profülaktika

Ravi ja profülaktika

Hammaste valgendamine ja soodapesu

Hammaste valgendamine ja soodapesu

 Hambakaariese ravi

Hambakaariese ravi

Kirurgia

Kirurgia

Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad

Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad

Juureravi

Juureravi

Hambahaiguste ennetus

Hambahaiguste ennetus

Broneerimine

Broneerimiseks helistage või täitke vorm.

Patsiendile

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuded Vaida Hambakliinik OÜ-s

Hambaravi osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

Patsientidele on nähtavas kohas (ooteruumi seinal) välja pandud arstide vastuvõtuaegade teave arsti nimede kaupa; samas on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on kontaktandmed Eesti Haigekassa Tallinna osakonna ja Tervishoiuameti kohta, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust.

Ravijärjekorda registreerimisel hambaravi kabinetis (st kohapeal) täidetakse punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtuaeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

6. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida punktid 1) 2) 4) 6) nõutud andmed. Assistent teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja (arsti) nime.

Hambaravi kasutab ravijärjekorra jaoks Hammas programmi.

Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus, siis sellest patsienti ka informeeritakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tööpäeviti kella 9.00 -17.00-ni telefonidel +372 600 5074 või +372 534 89 134.

Kaebuste lahendamise kord Vaida Hambakliinik OÜ-s.

Üldine kord

Kaebusega (küsimustega) Vaida Hambakliinik OÜ-s on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin hambaravis osutatud tervishoiuteenust.

Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.

Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.

Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid hambaravi esindajale üheselt mõistetav.

Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

1) Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on hambaravis olemas vastav vorm.

Kaebuse vormi saamiseks pöörduge arsti või õe juurde. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne.

2) Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.

Suulised kaebused lahendatakse hambaravi piires. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa Tallinna osakond: Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel 669 6630 või 16363 (sekretär);

Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär);

Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429 Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440;

Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info) e-post: info@oiguskantsler.ee

Haigekassa

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Green Dental on Eesti Haigekassa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Geen Dental on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Green Dental on Eesti Haigekassa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Geen Dental on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Haigekassa Hüvitised

Täiskasvanu

40 eurot

aastas

Alla 1-aastase lapse ema

85 eurot

aastas

Töövõimetus- või vanaduspensionär

85 eurot

aastas

Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul

Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

85 eurot

aastas

Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul

Rase

85 eurot

aastas

Hinnakiri

Ravi planeerimine

Ravi planeerimine

 • Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine 35
 • Intraoraalne hambaülesvõte 14
 • Panoraamröntgen 15
 • Ühekordsed tarvikud 8
Anesteesia

Anesteesia

 • Pinnaanesteesia €4
 • Injektsioonanesteesia 12
 • Iga järgnev ampull €6
Hammaste restauratiivne ravi

Hammaste restauratiivne ravi

 • Ravimi asetamine ja ajutine täidis €35
 • Täidise poleerimine €15
 • Vana täidise eemaldamine 25

Valguskõvastuvad täidised

 • Ühe pinna täidis €40
 • Kahe pinna täidis €55
 • Kolme pinna täidis €70
 • Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine
  jäävhamba juurekanalisse €25
 • Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine €80
 • Hamba eespinna täielik katmine valguskõvastuva komposiidiga 65
 • Klaasfiibertihvtiga hambataastamine €80
Juureravi (endodontia)

Juureravi (endodontia)

 • Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis €40
 • Ühe juurekanali avamine ja puhastamine 50 
 • Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine
  (sh ravimi asetamine) €30
 • Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te)
  instrumenteerimisega €40
 • Ravimivahetus juurekanalites €40

 • Ühe juurekanali täitmine 51

 • Iga järgneva juurekanali täitmine €25

 • Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta 52

 • Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks
  raviks 35

 • Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja
  perforatsiooni sulgemine 43
Kirurgia

Kirurgia

 • Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses 15
 • Küretaaž ühe hamba ulatuses 20
 • Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine €25
 • Hemostaas õmblusega €25
 • Ühe juurega hamba eemaldamine 45
 • Mitme juurega hamba raske eemaldamine 60
 • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba
  eemaldamine €80
 • Dreeni vahetus 20
 • Õmbluste eemaldamine 15
 • Alveoliidi ravi koos ekohelatsiooniga €25
Muu

Muu

 • Soodapesu €60
 • Hambakaunistuse paigaldamine 40
 • Hammaste plasmavalgendus 135
 • Hambakivi eemaldamine ühe hamba ulatuses 2
 • Hambakivi eemaldamine kogu suu ulatuses €50
 • Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 10 
 • Ühe hamba lakkimine 5
 • Hammaste lakkimine 25
Proteesimine

Proteesimine

 • Ühe lõualuu partsiaalprotees 375
 • Ühe lõualuu totaalprotees 425 
 • Tugibüügelprotees 500
 • Tihvtköntpanus 100
 • Lisatihvt 20
 • Metallokeraamiline kroon 250
 • Metallokeraamiline hammas 275
 • Metalloplastik kroon või hammas 225
 • Vana krooni või silla eemaldamine 1 ühik €20
 • Tsementeerimine fosfaattsement €25
 • Tsementeerimine komposiittsement €20
 • Proteesi murru parandus €40
 • Hamba lisamine proteesile €75
 • Kahe hamba lisamine proteesile €120
 • Kolme hamba lisamine proteesile €150
 • Proteesi ümberbaseerimine €55
 • Alginaatjäljend 15
 • Silikoonjäljend 25
 • Ühe klambri lisamine proteesile €35
 • Proteesi puhastus 25
 • Siinimislint 1 hammas 250
Ravi planeerimine

Ravi planeerimine

 • Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine 35
 • Intraoraalne hambaülesvõte 14
 • Panoraamröntgen 15
 • Ühekordsed tarvikud 8
Anesteesia

Anesteesia

 • Pinnaanesteesia €4
 • Injektsioonanesteesia 12
 • Iga järgnev ampull €6
Hammaste restauratiivne ravi

Hammaste restauratiivne ravi

 • Ravimi asetamine ja ajutine täidis €35
 • Täidise poleerimine 15
 • Vana täidise eemaldamine 25

Valguskõvastuvad täidised

 • Ühe pinna täidis €40
 • Kahe pinna täidis €55
 • Kolme pinna täidis €70
 • Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine
  jäävhamba juurekanalisse €25
 • Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine €80
 • Hamba eespinna täielik katmine valguskõvastuva komposiidiga 65 
 • Klaasfiibertihvtiga hambataastamine €80
Juureravi (endodontia)

Juureravi (endodontia)

 • Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis €40
 • Ühe juurekanali avamine ja puhastamine 50
 • Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine) €30
 • Ravivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega 40
 • Ravimivahetus juurekanalites €40

 • Ühe juurekanali täitmine 51

 • Iga järgneva juurekanali täitmine €25

 • Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta 52

 • Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks 35

 • Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine 43
Kirurgia

Kirurgia

 • Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses 15
 • Küretaaž ühe hamba ulatuses 20
 • Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine 25
 • Hemostaas õmblusega €25
 • Ühe juurega hamba eemaldamine 45
 • Mitme juurega hamba raske eemaldamine 60
 • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine €80
 • Dreeni vahetus 20
 • Õmbluste eemaldamine 15
 • Alveoliidi ravi koos ekohelatsiooniga €25
Proteesimine

Proteesimine

 • Ühe lõualuu partsiaalprotees 375
 • Ühe lõualuu totaalprotees 425
 • Tugibüügelprotees 500
 • Tihvtköntpanus 100
 • Lisatihvt 20
 • Metallokeraamiline kroon 250
 • Metallokeraamiline hammas 275
 • Metalloplastik kroon või hammas 225
 • Vana krooni või silla eemaldamine 1 ühik €2
 • Tsementeerimine fosfaattsement €25
 • Tsementeerimine komposiittsement €20
 • Proteesi murru parandus €40
 • Hamba lisamine proteesile €75
 • Kahe hamba lisamine proteesile €120
 • Kolme hamba lisamine proteesile €150
 • Proteesi ümberbaseerimine €55
 • Alginaatjäljend 15
 • Silikoonjäljend 25
 • Ühe klambri lisamine proteesile €35
 • Proteesi puhastus 25
 • Siinimislint 1 hammas 250
Muu

Muu

 • Soodapesu €60
 • Hambakaunistuse paigaldamine 40
 • Hammaste plasmavalgendus 135
 • Hambakivi eemaldamine ühe hamba ulatuses 2
 • Hambakivi eemaldamine kogu suu ulatuses €50
 • Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks 10
 • Ühe hamba lakkimine 5
 • Hammaste lakkimine 25

Meeskond

Dr. Margarita Puusta

Proteesi- ja raviarst 

Dr. Hella Lokko

Raviarst

Dr. Katri Palu

Proteesi- ja raviarst

Katrin Mitt

Assistent

Dr. Margarita Puusta

Proteesi- ja raviarst 

Dr. Hella Lokko

Raviarst

Dr. Katri Palu

Proteesi- ja raviarst

Katrin Mitt

Assistent

Kontakt

Info

Avatud: E – K 9:00 -17:00

Aja broneerimine: E-R 9:00 -17:00

Suletud: L – P 

Aadress
Asume Jüri uues tervisekeskuses
Keskväljak 1, Jüri, 75301, Harju maakond, Eesti

+372 534 891 34
info@greendental.ee

Teenust pakub:

Vaida Hambakllink OÜ

Tegevusloa nr. L04038

map_image